Людям з порушення зору Звичайна версія

Запит на інформацію

Фізичні та юридичні особи, а також об’єднання громадян без статусу юридичної особи (запитувачі інформації) мають право на доступ до публічної інформації1, розпорядником якої є неплатоспроможний банк (далі – Банк) під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Банк забезпечує доступ до інформації шляхом:

 • систематичного та оперативного оприлюднення інформації на веб-сайті Банку в мережі Інтернет;
 • розміщення на інформаційних стендах у приміщенні Банку;
 • надання інформації за запитами на публічну інформацію.

На веб-сайті Банку публікується інформація про:

 • прийняті Фондом гарантування вкладів фізичних осіб рішення щодо виведення Банку з ринку (тимчасова адміністрація та ліквідація) та актуальна інформація про хід виведення Банку з ринку;
 • новини та інша актуальна інформація про Банк;
 • продаж активів Банку;
 • оренду майна Банку;
 • інформація для вкладників Банку;
 • інформація для кредиторів Банку;
 • інформація для позичальників Банку;
 • інша публічна інформація.

Порядок оформлення та подання (направлення) запиту на публічну інформацію:

Запит на інформацію – прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться в його володінні.

       Запити на публічну інформацію, розпорядником якої є Банк, можуть бути подані особисто до Банку у робочі дні з 09.00 до 17.00 години за місцезнаходженням Банку. У п’ятницю та напередодні святкових днів – з 09.00 до 16.00 години. Запити на публічну інформацію, які подаються особисто, не приймаються під час обідньої перерви (з 13.00 до 13.45), а також у вихідні, святкові та неробочі дні.

       Запити на публічну інформацію також можуть бути направлені поштою за місцезнаходженням Банку.

З метою спрощення процедури оформлення запитів на інформацію пропонуємо оформлювати запити за нижченаведеними рекомендованими формами:

Форма запиту на інформацію, що подається фізичними особами
Форма запиту на інформацію, що подається юридичними особами та об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи.

Доступ до публічної інформації про діяльність Банку обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом відповідно до статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме: конфіденційна інформація, таємна інформація, службова інформація. Зокрема, до публічної інформації не відноситься інформація, що містить персональні дані особи та передбачає будь яку їх обробку. Така інформація може бути надана в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян».


У задоволенні запиту на інформацію може бути відмовлено в таких випадках:

 • якщо Банк не володіє і не зобов'язаний відповідно до своєї компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 • інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом, а саме є конфіденційною, службовою або таємною інформацією;
 • не дотримано вимог до оформлення запиту на інформацію, а саме, у запиті:
   - відсутнє ім’я (найменування) запитувача та/або не вказано його поштову адресу, або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
   - відсутній загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
   - відсутній підпис запитувача та/або дата підписання запиту за умови подання запиту в письмовій формі.

ДОКУМЕНТИ:

 • Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 • Закону України «Про звернення громадян»;
  ____________________________
  1Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим законом. 
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter