Людям з порушення зору Звичайна версія

Порядок подання кредиторських вимог

ЯК ЗАЯВИТИ КРЕДИТОРСЬКІ ВИМОГИ ДО БАНКУ


Кредиторами банку є юридичні або фізичні особи, які мають документально підтверджені вимоги до банку щодо його майнових зобов’язань.

Кредитори мають право заявити Фонду про свої вимоги до банку після  прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Для цього на адресу, вказану в оголошенні про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію банку, необхідно направити письмову заяву. Також подати свої кредиторські вимоги можна безпосередньо за місцезнаходженням банку/відокремленого підрозділу банку.

Кредиторські вимоги можуть заявлятись кредиторами банку як з визначенням обсягу (суми) кредиторських вимог, так і без визначення такого обсягу. Вимоги вкладників банку у межах гарантованої Фондом суми відшкодування за вкладами не заявляються.

ЗРАЗОК ПИСЬМОВОЇ ЗАЯВИ КРЕДИТОРА (завантажити)


Заяви приймаються упродовж 30 днів з дня опублікування Фондом відомостей про ліквідацію банку в газеті «Голос України» або «Урядовий кур’єр».

Будь-які вимоги, що надійшли після закінчення цього строку, вважаються погашеними, крім вимог вкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування за вкладами. Інформацію про дату публікації та адресу, за якою приймаються заяви кредиторів, можна знайти на сайті Фонду у розділі «Банки в управлінні Фонду», підрозділ «Банки, що ліквідуються». Будь-які спори щодо акцептування вимог кредиторів підлягають вирішенню у судовому порядку.

На підставі поданих кредиторами заяв, первинних документів банку та відповідно до даних балансу банку Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування відповідних повноважень) складає реєстр акцептованих вимог кредиторів, що затверджується виконавчою дирекцією Фонду.

Інформація про акцептування вимог кредиторів розміщується на сайтах Фонду та банку, що ліквідується, а також у приміщеннях такого банку в доступному для відвідувачів місці. Кредитори банку мають право отримати таку інформацію щодо себе після усної ідентифікації у банку безкоштовно.

 

ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ БАНКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ за рахунок коштів, одержаних в результаті реалізації майна банку, У ТАКІЙ ЧЕРГОВОСТІ*:

1) зобов’язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян;

2) грошові вимоги щодо заробітної плати, що виникли із зобов'язань банку перед працівниками до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

3) вимоги Фонду, що виникли у випадках, визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

4) вимоги вкладників – фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців), які не є пов’язаними особами банку, у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом;

5) вимоги Національного банку України, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування;

6) вимоги фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців), які не є пов’язаними особами банку, платежі яких або платежі на ім'я яких   заблоковано;

7) вимоги інших вкладників, які не є пов’язаними особами банку, юридичних осіб – клієнтів банку, які не є пов’язаними особами банку;

8) інші вимоги, крім вимог за субординованим боргом;

9) вимоги кредиторів банку (фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, а також юридичних осіб), які є пов’язаними особами банку;

10) вимоги за субординованим боргом.

Вимоги кожної наступної черги задовольняються у міру надходження коштів від продажу майна (активів) банку після повного задоволення вимог попередньої черги.

У разі якщо обсяг коштів, одержаних від продажу майна (активів), недостатній для повного задоволення всіх вимог однієї черги, вимоги задовольняються пропорційно до суми вимог, що належать кожному кредитору однієї черги.

Вимоги, що не були включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів, задоволенню не підлягають і вважаються погашеними.

Також вважаються погашеними вимоги, якщо майна банку недостатньо для їх задоволення.

Складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів регулюється відповідним ПОРЯДКОМ.


______________

*щодо банків, що виводяться з ринку з 01.01.2017.

Черговість задоволення вимог кредиторів банків, виведення з ринку яких розпочалось до 01.01.2017, визначена в ч.1 ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» у редакції, що діяла на момент прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію банку.

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter